globe Image_alt_Country

Pro? zvolit bezpe?nostní n?? Slice?

Více ne? polovina firem Fortune 1000 d?vě?uje nástroj?m Slice®, které jim pomáhají sni?ovat náklady a omezovat zranění. Pro?? Proto?e Slice dělá keramické no?e bezpe?nějšími. Technologie na zpracování pokrokové keramiky existuje ji? léta, ale Slice je první firma, která vyu?ila její výhody k tomu, aby vytvo?ila nový druh bezpe?nostních no??. Vyvinuli jsme výrobní proces ?epelí tak, ?e doká?e vyrobit ú?innou, trvanlivou a finger-friendly® hranu, kterou nenajdete u ?ádného jiného keramického no?e.

Naše bezpe?nost spo?ívá v ?epeli

Kdy? se odborníci na bezpe?nost v našem oboru poprvé setkají s našimi produkty, sna?í se je srovnávat s ji? existujícími bezpe?nostními no?i, ale Slice je ve své vlastní kategorii. Zatímco jiní výrobci inovovali rukojeti svých no?? za ú?elem bezpe?nosti, my jsme jediná firma, která se zamě?ila na inovaci ?epele.

Ú?inné keramické no?e

Nástroje Slice jsou více ergonomické a vydr?í v pr?měru 11,2 krát déle ne? kovové ?epele. Náš vlastní výrobní proces vytvá?í ?epele, které jsou bezpe?né na dotyk a zároveň ?e?ou materiály plynule a bez námahy.

NA?I ZáKAZNíCI

 • Siemens
 • P&G
 • Tesla
 • Adidas
 • SpaceX
 • Johnson & Johnson
 • Phillips66
 • Disney
 • PepsiCo
 • Honda
 • Shell
 • Delta
 • Cardinal Health
 • Amcor
 • Dow
 • DuPont
 • TE Connectivity
 • Ralph Lauren
 • Precision Castparts Corp.
 • Hitachi
 • Saint-Gobain
 • Lockheed Martin
 • Parker Hannifin
 • BAE Systems
 • Safran
 • Bemis
 • Emerson
 • Syngenta
 • Harris
 • Arkema
 • Duke Energy
 • thyssenkrupp
 • Carlsberg
 • Skechers
 • Clariant
 • Trelleborg
 • Dr Pepper Snapple Group
 • Trimble

Vyberte zemi a jazyk

NORTH AMERICA

Latin America and the Caribbean

ASIA PACIFIC

EUROPE

Napi?te nám

《想见你》在线免费观看