globe Image_alt_Country

DARMOWA WYSY?KA

dla wszystkich zamówień powy?ej 500z?

Dlaczego bezpieczne no?e Slice?

Ponad po?owa firm z listy Fortune 1000 wybra?a narz?dzia Slice®, aby zredukowa? liczb? skaleczeń oraz obni?y? koszty. Dlaczego? Poniewa? no?yki ceramiczne Slice s? przede wszystkim bezpieczne. Technologia zaawansowanej ceramiki istnieje od lat, ale Slice jest pierwsz? firm?, która zdecydowa?a si? na wykorzystanie jej zalet i wprowadzenie nowej serii bezpiecznych no?y. Proces produkcji naszych ostrzy tworzy efektywn? i wytrzyma?? kraw?d? finger-friendly®, której nie u?wiadczymy w przypadku ?adnego innego no?yka ceramicznego.

U nas bezpieczeństwo le?y w ostrzu

Gdy mened?erowie ds. bezpieczeństwa maj? styczno?? z naszymi produktami po raz pierwszy, próbuj? porówna? je z innymi dost?pnymi na rynku bezpiecznymi no?ami. Nie bior? jednak pod uwag?, ?e narz?dzia Slice to klasa “sama w sobie”. Podczas gdy pozostali producenci przeprojektowali r?koje?ci swoich narz?dzi tak, aby by?y one bezpieczniejsze – my jeste?my jedyn? firm?, która podj??a si? przeprojektowania równie? i ostrza.

Efektywne no?yki ceramiczne

Narz?dzia Slice s? bardziej ergonomiczne i wytrzymuj? ?rednio 11.2 razy d?u?ej ni? ostrza metalowe. Nasz unikalny proces produkcji tworzy ostrza, które s? bezpieczne w dotyku i jednocze?nie zapewniaj? efektywne ci?cie materia?ów.

NASI KLIENCI

 • Siemens
 • P&G
 • Tesla
 • Adidas
 • SpaceX
 • Johnson & Johnson
 • Phillips66
 • Disney
 • PepsiCo
 • Honda
 • Shell
 • Delta
 • Cardinal Health
 • Amcor
 • Dow
 • DuPont
 • TE Connectivity
 • Ralph Lauren
 • Precision Castparts Corp.
 • Hitachi
 • Saint-Gobain
 • Lockheed Martin
 • Parker Hannifin
 • BAE Systems
 • Safran
 • Bemis
 • Emerson
 • Syngenta
 • Harris
 • Arkema
 • Duke Energy
 • thyssenkrupp
 • Carlsberg
 • Skechers
 • Clariant
 • Trelleborg
 • Dr Pepper Snapple Group
 • Trimble

Wybierz kraj i j?zyk

NORTH AMERICA

Latin America and the Caribbean

ASIA PACIFIC

EUROPE

Skontaktuj si? z nami

《想见你》在线免费观看